Skip Navigation
 

Seyahat Sigortası Tazminat Taleplerinde Yapılması Gerekenler

Değerli Sigortalımız,
Aşağıdaki hususlar size tazminat talebinizin takibi açısından kolaylık sağlayacağından lütfen dikkatlice okuyunuz.

 • Tazminata sebep olan olay vukuu bulduktan sonra bizi (0212) 310 49 10 numaralı telefondan arayarak veya travelguard.thy@AIG.com adresine e-mail göndererek ihbarda bulununuz.
 • Tüm yazışma ve görüşmelerde dosya numarası kullanılacağından, dosya numaranızı görüştüğünüz kişiden mutlaka alınız.
 • Acil tıbbi nakil teminatının kullanılabilmesi için öncelikle (+1) 800 626 24 27 (Amerika’da ücretsiz) veya (+1) 713 267 25 25 (Amerika dışında ödemeli) numaralı telefonları arayarak AIG Travel  Houston Ferdi Kaza Departmanından onay alınması veya bu irtibatın AIG Türkiye aracılığı ile yapılması gerekmektedir.
 • Sizden talep etmiş olduğumuz orjinal hasar evraklarının ve tazminat beyan formunun doldurulmuş halinin en kısa sürede dosyanıza intikalini sağlayınız.
 • Tazminat talebiniz sonrası açılan dosyanızın durumu hakkında bilgi almak için (0212) 310 49 10 numaralı telefonu arayabilirsiniz.
 • Tazminat ödemeleriniz için, ilgili tazminat beyan formu üzerine banka adını, şube adını/kodunu ve hesaba ait IBAN’ı mutlaka yazınız ve ilgili yerleri doldurarak imzalayınız. (5.000 TL üzerinde yapılacak ödemeler için, sigortacının tarafınıza sunacağı hasar tazminat makbuzu ve ibranamesinin üzerine banka adını, şube adını/kodunu ve hesaba ait IBAN’ı mutlaka yazınız ve ilgili yerleri doldurarak imzalayınız.)
 • Faks ile göndermek istediğiniz evrakın üzerine dosya numarası ve alıcının ismini yazarak (0212) 236 49 50 numaralı faks’ a gönderiniz ve alındığını teyit ediniz.
 • Tazminatın sigortalı dışında bir kişi tarafından tahsili istendiği durumda noterden tasdikli ve "ahzu kabza sulh ve ibra”ya yetkili bir vekaletname almanız gerekmektedir. Aksi takdirde tazminatın başka bir şahıs tarafından tahsili mümkün olamamaktadır.
 • Tazminatı alacak taraf Şirket ise tazminat makbuzu ve ibranamesi, şirketi temsile yetkili kişiler tarafından kaşelenip imzalanmalı ayrıca şirket imza sirküleri mutlaka ibraz edilmelidir.
 • Tazminatınız, poliçenizin Genel ve Özel Şartları dahilinde, tüm evraklarınızın dosyaya intikalini müteakip en kısa süre içerisinde tarafınıza ödenecektir.
 • Teminatlarınızın, poliçeniz üzerinde belirtilen kapsam ve limitler ile sınırlı olduğunu belirtmek isteriz.
 • Sigorta şirketiniz yada acentenize iletmiş olduğunuz cep telefonuna ve/veya e-mail adresine ve/veya ev ve/veya iş adresinize hasar dosyanız ile ilgili bilgi mesajları/yazıları gönderilecektir. Bu mesajları/yazıları istemiyorsanız iletisim@AIG.com adresine e-mail ile bildiriniz.
 • 5549 Sayılı Kanun ve 26751 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkındaki Yönetmelik gereği Sigortacılık işlemlerinde kimlik/adres/işlem tespitine yönelik yükümlülüğün yerine getirilmesi amacı ile menfaattara, lehdara ve/veya ödeme yapılan tarafa ait zorunlu olarak alınması gereken bilgi ve belgelerin tarafımıza ulaştırılması talep edilecektir. İlgili form dosyanın neticelendirilmesi aşamasında tarafınıza ulaştırılacaktır.
 • Sigortacılık mevzuatı uyarınca tahkim sistemine üyeliğimiz mevcut olup, www.sigortatahkim.org sitesinden ayrıntılı bilgi edinebilirsiniz.
 • Lütfen hasar evraklarınızı aşağıdaki adreslerden size en yakın olanına iletiniz.

Saygılarımızla,
AIG SİGORTA A.Ş
HASAR SERVİSİ

Genel Müdürlük

MaslakMahallesi
EskiBüyükdere Cad. No:27
OrjinMaslak Kat: 6 –7
34398 Sarıyer İstanbul
Tel:0212 310 49 49
Fax : 0212 236 49 50
iletisim@aig.com

Adana Bölge Müd.

Atatürk Cad. Gülbahçesi Sitesi  
K.2 No:79  
Seyhan-Adana  
Tel: 0322 459 41 15 – 17 - 20  
Faks: 0322 459 42 28  
adana-bolge@aig.com

Ankara Bölge Müd.

Cinnah Cad. Göreme
Sk Nazmi Bey İş Mrk.
No:1 K:3 D:5B
Kavaklıdere-Ankara 
Tel: 0312 466 67 00 
Faks: 0312 466 67 07 
ankara-bolge@aig.com

Bursa Bölge Müd.

Atatürk Cad. No:4 D.204 
Eser Emre İş Mrk. K:2 
Setbaşı-Bursa 
Tel: 0224 224 33 95 
Faks: 0224 224 16 64 
bursa-bolge@aig.com

İzmir Bölge Müd.

Halit Ziya Bulvarı. Kayhan 
İş Mrk. No:42 K6 D:601 
Alsancak-İzmir 
Tel: 0232 425 66 61 
Faks: 0232 425 65 99 
izmir-bolge@aig.com

Müşteri İletişim Merkezi : Tel: 444 1 244 Faks: 0212 327 77 46

Seyahat Sigortası Tazminat Taleplerinin Değerlendirilmesi İçin Gerekli Olan Evraklar

 1. Seyahat bilet fotokopisi
 2. Kimlik fotokopisi
 3. Seyahat edilen ülkeye giriş ve çıkış damgasının basılı olduğu ve pasaport sahibi bilgilerini içeren resimli pasaport sayfalarının fotokopisi 
 4. Bagaj ile ilgili meydana gelecek kayıp ve gecikmelerde havayolu firmasının düzenlediği bagaj kayıp raporu
 5. Bagaj ve kişisel eşya kayıplarında kayıp  eşyalara ilişkin fiyat içeren detaylı döküm
 6. Bagaj içerisinde bulunan eşyaların satın alım faturaları 
 7. Bagaj gecikmesi nedeni ile yapılan zaruri / acil ihtiyacınızı belgeleyen fatura asılları
 8. Bagaj kaybından dolayı havayolu firmasının tarafınıza ödeme yapıp yapmadığı gösterir belge
 9. Bagajın arama süresinin dolması sonrası, havayolu firması tarafınca düzenlenmiş bagajın bulunamadığına dair yazı
 10. Tazminat beyan formunun eksiksiz tanzim edilmiş örneği
 1. Seyahat bilet fotokopisi
 2. Kimlik fotokopisi
 3. Seyahat edilen ülkeye giriş ve çıkış damgasının basılı olduğu ve pasaport sahibi bilgilerini içeren resimli pasaport sayfalarının fotokopisi 
 4. Seyahat edilecek ülke için alınmış vizeyi gösteren pasaport sayfa fotokopisi
 5. Uçuş rötarı nedeni ile yapılan harcamalara ait fatura asılları
 6. Tur Sözleşmesi 
 7. Tur şirketine yapılan ödemeleri belgeleyen dekont ve fatura asılları
 8. Tur şirketinin iptal faturası/ geri ödeme makbuzu veya dekontu 
 9. Seyahatin yarıda kesilmesi/ iptali durumunda, sigortalının /resmi eş/anne/ baba/kardeş/çocuğunun doktor raporu /epikriz/ ölüm raporu ve yakınlıklarını gösteren belge
 10. Doğal Afete kaynaklı ise; doğal afetin mahiyeti ve süresi ile ilgili yetkili otoriteden yazılı onay 
 11. Tazminat beyan formunun eksiksiz tanzim edilmiş örneği
 1. Seyahat bilet fotokopisi
 2. Kimlik fotokopisi
 3. Seyahat edilen ülkeye giriş ve çıkış damgasının basılı olduğu ve pasaport sahibi bilgilerini içeren resimli pasaport sayfalarının fotokopisi 
 4. Şikayeti, anamnezi/hikayeyi, konulan teşhisi ve uygulanan tedaviyi içeren epikriz/doktor raporu, tüm tetkik sonuçları ve reçete
 5. Sağlık kurumlarına yapılan ödemelere ait faturaların asılları ve ödeme dekontları
 6. Tazminat beyan formunun eksiksiz tanzim edilmiş örneği
 1. Seyahat bilet fotokopisi
 2. Kimlik fotokopisi
 3. Seyahat edilen ülkeye giriş ve çıkış damgasının basılı olduğu ve pasaport sahibi bilgilerini içeren resimli pasaport sayfalarının fotokopisi 
 4. Şikayeti, anamnezi/hikayeyi, konulan teşhisi ve uygulanan tedaviyi içeren epikriz/doktor raporu, tüm tetkik sonuçları 
 5. Kazaya ilişkin rapor
 6. Savcılık İddianamesi/Kovuşturma Kararı
 7. Tüm vücut fonksiyon kaybını yüzdesel olarak gösteren sürekli sakatlık Özürlü Sağlık Kurulu Raporu 
 8. Tazminat beyan formunun eksiksiz tanzim edilmiş örneği
 1. Seyahat bilet fotokopisi
 2. Sigortalının ve varislerin kimlik fotokopileri
 3. Sigortalının seyahat ettiği ülkeye giriş ve çıkış damgasının basılı olduğu ve pasaport sahibi bilgilerini içeren resimli pasaport sayfalarının fotokopisi 
 4. Veraset ilamı
 5. Vukuatlı aile nüfus kayıt örneği
 6. Ölü Muayene Tutanağı / Otopsi raporu 
 7. Ölü gömme izin kağıdı / Defin ruhsatı
 8. Kazaya ilişkin rapor
 9. Savcılık İddianamesi/Kovuşturma Kararı
 10. Tazminat beyan formunun eksiksiz tanzim edilmiş örneği
 1. Seyahat bilet fotokopisi
 2. Kimlik fotokopisi
 3. Seyahat edilen ülkeye giriş ve çıkış damgasının basılı olduğu ve pasaport sahibi bilgilerini içeren resimli pasaport sayfalarının fotokopisi 
 4. Cenaze masraflarını ödeyen kişinin kimlik fotokopisi ve imzalı banka hesap bilgisi
 5. Ölüm raporu 
 6. Ölü gömme izin kağıdı / Defin ruhsatı
 7. Cenazenin ülkeye nakil izin formu 
 8. Cenaze masraflarına ilişkin (tabut, ulaşım vs.) fatura asılları 
 9. Tazminat beyan formunun eksiksiz tanzim edilmiş örneği

ÖNEMLİ NOTLAR:

 1. 1- Yukarıdaki evraklar  standart olup, hasarın miktar ve oluş şekline göre ilave evraklar talep edilebilir. Hasar ihbarının alınması ve hasar dosyasının açılması hiçbir şekilde hasarın sigorta şirketi tarafından kabulü manasına gelmemektedir. Belirtilen hasar evraklarının, özellikle tazminata esas olacak  ödeme belgeleri, fatura gibi evrakların ibrazı hiçbir şekilde hasar tazminatının Sigorta Şirketi tarafından  ödeneceğine ilişkin delil teşkil etmez. Sigortalı rizikonun gerçekleşme nedenlerini ayrıntılı bir şekilde belirlemeye ve zarar miktarına ilişkin tüm delilleri, sigortacıya en kısa zamanda ibraz etmekle yükümlü olup, sigortacı ancak sözkonusu belgelerin ibrazı ve akabinde yapılacak değerlendirmeye istinaden poliçe şartları doğrultusunda ödemeye ilişkin kararı verecektir.
 2. T.T.K - MADDE 1446 gereğince; 
  (1) Sigorta ettiren, rizikonun gerçekleştiğini öğrenince durumu gecikmeksizin sigortacıya bildirir. 
  (2) Rizikonun gerçekleştiğine ilişkin bildirimin yapılmaması veya geç yapılması, ödenecek tazminatta veya bedelde artışa neden olmuşsa, kusurun ağırlığına göre, tazminattan veya bedelden indirim yoluna gidilir. 
  (3) Sigortacı rizikonun gerçekleştiğini daha önce fiilen öğrenmişse, ikinci fıkra hükmünden yararlanamaz.

Tazminat Talep Formunu yüklemek için lütfen tıklayınız 

Kısayol